•    kontakt bezpośredni (telefon, mail, adres)
•    wstępny zakres działalności:
- wypadki komunikacyjne (szkody osobowe – odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, zwrot kosztów leczenia; szkody rzeczowe);
•    bez opłat wstępnych;
•    prowizje uzależniamy od wyniku naszej pracy, która jest negocjowana indywidualnie z klientem